Αθλητική ανασκόπηση εβδομάδας (video)

 Από τον αγαπημένο μας αναγνώστη Σωτήρη. .