Αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας (video)

 Από τον αγαπημένο μας αναγνώστη Σωτήρη