Το κουνέλι μου η Ρομιλντα

 


Το κουνέλι μου τοι λέγανε Ρομίλντα. Αλλά το πήγαμε στο νησί και το δώσαμε σε ένα φίλο μας για να γεννήσει κουνελάκια. το κουνέλι μου όμως δεν ξέρω αν ζει η απεβίωσε. το κουνέλι μου το αγαπάω πολύ και πιστεύω ότι τα κουνέλια είναι φίλοι μας.

Άρθρο Κατερίνα