Πόσα είναι τα ζώδια και τι είναι ο οροσκόποςΤα ζώδια είναι 12 το για 2 λόγους είναι τα ζώδια συμπήπτει με τους 12 μήνες. Είναι διότι ο οφύουχυος είναι ο μόνος αστερισμός που δεν ακουμπάει την εκλειπτική των πλανητών και ο τελευταίος λόγος  είναι για να συμπίπτει και να έχει ακεραίο αριθμό μείρων στοζώδιακο κύκλο για να μην μπερδευόμαστε την διάφορα που έχει το ζώδιο και ο οροσκόπος το ζώδιο του είναι στον αστερισμό που βρίσκεται που βρίσκεται ο ήλιος. Ο οροσκόπος είναι την ώρα που θα γεννηθείς ποιος αστερισμός ζώδιο ανατελεί εκεί την στιγμή.   Άρθρο :Χάρης . Αποτύπωση άρθρου Παναγιώτης editing  Τάκης.