Μαθήματα γεωγραφίας Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το Brexit

 


Μαθήματα γεωγραφίας με βίντεο με τις χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο λίγο πριν αποχωρήσει από την Ε.Ε. από τον Σωτήρη.