Οι εκπρόσωποι της Ισπανίας και της Μολδαβίας


  το τραγούδι της Ισπανίας. 
Το τραγούδι της Μολδαβίας.