Η εκπροσώπηση της Β.Μακεδονιας της Ιταλίας και της Ιρλανδίας στη Eurovision

 Το τραγούδι της Βόρειας Μακεδονίας 🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰

Το τραγούδι της Ιταλίας 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

Το τραγούδι της Ιρλανδίας 🇮🇪🇮🇪🇮🇪🇮🇪
Άρθρο Σωτήρης.