Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision


 Το τραγούδι του Ισραήλ🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱