Απόψεις: Μπορούμε να κάνουμε παρέα όλους τους ανθρώπους.

 


Χριστός: εάν ένας άνθρωπος είναι σκληρό άντερο δεν μπορούμε να ταιριάξουμε. Δημήτρης εάν ένας άνθρωπος δεν είναι καλός επίσης δεν μπορούμε να Ιάσονας εάν ένας άνθρωπος δεν είναι γνωστός μας οι απόψεις μας δεν μπορούμε να Χριστιάνα  εάν ένας άνθρωπος δεν έχει τρόπους( σεβασμός , ευγένια καλή συμπεριφορά )δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα. Ομάδα Σαββάτου.