Το ηλιακό μας σύστημα

 
videolink: https://youtu.be/JVCVZtOjEfQ

Στο ηλιακό μας σύστημα έχουμε 8 πλανήτες:

α. Δίας

β. Κρόνος

γ Ουρανός

δ. Ποσειδώνας\

ε.Γή

ζ. Αφροδίτη

η . Ερμής

θ. Άρης

Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος είναι ο Διας, μετά είναι ο Κρόνος, μετά είναι ο Ουρανός, μετά ο Ποσειδώνας, μετά η Γη, μετά η Αφροδίτη, μετά ο Αρης, και τέλος ο Ερμής.

Οι  πλανήτες που είναι πιο κοντά στον ήλιο είναι ο  Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη ,ο Αρης.

Οι πλανήτες που είναι πιο μακριά απο τον ήλιο είναι ο Δίας, ο Κρόνος , ο Ουρανός ,ο Ποσειδώνας. Ιάκωβος