Γιατί οι ειδήσεις δεν δείχνουν καλά νέα ;;

 


Άρθρο Παναγιώτης

Κανονικά πρέπει να βλέπουμε στις ειδήσεις τα Νέα δεν είναι πολύ καλό να βλέπουμε θανάτους βλέπουμε ειδήσεις για να ενημερωνόμαστε άλλα δείχνουν ειδήσεις με περισσότερους θανάτους στεναχώρια και αυτό δεν είναι ωραίο πρέπει να δείχνουν οι ειδήσεις με καλά νέα όπως για ζώα φυτά και λοιπά. Πρέπει να δείχνουν καλές ειδήσεις και καλά νέα.