Ταξίδι το Πάσχα στη Σόφια της Βουλγαρίας

 Άρθρο από τον Ιάκωβο 


Πήγα στην εκκλησιά το μεγάλο Σάββατο και άναψα τα κεράκια η εκκλησιά, αυτή είναι της Σόφιας στην Βουλγαρία. Ήτανε σκοτεινά και είχε πολύ λίγο κόσμο. Είχε πολλούς παπάδες 

Υπήρχε και ένας βασικός που φορούσε χρυσό καπέλο. Μου έκανε εντύπωση τα μικρά κεράκια που τα ανάβαμε μεταξύ μας, και κάναμε προσευχή.