Η ώρα της δίκης στο Θήτα στο Θησείο.

Πήγαμε με την συντακτική ομάδα στο Θ στο Θησείο.

Και αυτή είναι η κριτική μας
Μας άφησε μια καλή γεύση.