Ένα tour στην Ιορδανία

Ένα ταξίδι στην Ιορδανία.

 Από τον Στέφανο.