Άγιοι Σαράντα: Ένα δημοφιλές και τουριστικό μέρος στην Αλβανία.

 


Άρθρο Βαγγέλης 

Είναι ωραία πόλη, έχει ωραίες παραλίες, είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός.

Έχει ωραίες παραλίες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τα καλοκαίρια και ειδικά τον Αύγουστο έχει πάρα πολύ κόσμο.

Χωριά και κωμόπολεις που αξίζεις να επισκεφτείς κοντά στους Αγιούς Σαράντα:

·       Κονίσπολη

·       Σάλεσι

·       Ντερμίσι

·       Μεσοπόταμο

·       Βαγγαλίατι

·       Λειβαδιά

·       Γέρμη

·       Βρυώνι

·       Φοινίκη

Οι Άγιοι Σαράντα και τα γύρω χωριά είναι ένα πολύ όμορφο μέρος που αξίζεις να επισκεφτείς.