Πως κάνουμε φλερτ σε ένα πάρτι

 


Άρθρο ομάδα Σαββάτου απόδοση Βαγγέλης, Χρήστος Σ.

Πάμε σε ένα πάρτυ για να περάσουμε ωραία,να γνωρίσουμε κόσμο,να γνωρίσουμε ένα κορίτσι ή ένα αγόρι.Όταν είμαστε σε ένα πάρτι,είμαστε με φίλους.Μέσα σε ένα πάρτι,υπάρχουν πολλές παρέες και ανάμεσα σε αυτές τις παρέες υπάρχουν κορίτσια ή αγόρια και μπορεί να μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.


Πως μπορούμε να ξέρουμε ό,τι ενδιαφέρεται; Με οπτική επαφή;

Α. Αν μας κοιτάζει.

Β. Αν μας χαμογελάει.

Γ. Το βλέμμα της /του συναντιέται με το δικό μας.

Πως θα προσεγγίσουμε ένα κορίτσι ή ένα αγόρι;

Α. Να είμαστε ευγενικοί.

Β. Να έχουμε καλούς τρόπους για να μην τον/την προσβάλλουμε.

Γ. Εάν συνοδεύεται; Εάν ναι δεν μπορούμε να πάμε.